יו"ר : גיא ברנט יצחקי 

רשימת אורטופטיסטים מורשי משרד הבריאות